287 - ÄÄNI KESTÄVÄLLE KEHITYKSELLE JA ASUMISELLE

Olen 30-vuotias oululainen arkkitehti ja Oulun Keskustan puheenjohtaja. Olen ehdokkaana kevään 2021 kuntavaaleissa numerolla 287. Valtuustossa aion edistää kestävän kehityksen toteutumista ja oululaisen asumisen kehittymistä. 

Sydäntäni lähellä ovat perhe ja ystävät, liikunta ja luonto sekä vaikuttaminen. Minulle on tärkeää puuttua epäkohtiin ja tavoitella oikeudenmukaista ja kestävää yhteiskuntaa – erityisesti ympäristön, asumisen ja toimeentulon osalta.

Mielipiteitä

Oulun yliopiston tulee itse arvioida, onko kolmannesta kampuksesta tai pääkampuksen siirrosta sen ydintehtävälle lisäarvoa vai ei. Selvityksen ja muuttoaikeisiin liittyvän prosessin tulee olla läpinäkyvä ja osallistava, mitä se ei toistaiseksi ole ollut. Mikäli muutto tuo lisäarvoa, kaupungin tulisi tutkia yliopistolle myös muita sijainteja kuin Raksilaa, esim. torinranta ja Vänmannin saari. 

Oulussa on jo mahdollista tehdä korkeaa rakentamista asemakaavan muutoksen kautta. Jo rakennetut tornitalot ovat mielestäni Oulun mittakaavaan sopivan korkuisia, ja sellaisia voidaan sijoittaa Ouluun myös lisää harkiten. Ouluun tulisi laatia korkean rakentamisen ohje, jolla määritellään korkean rakentamisen laatutasoa.  Keskustan elävöittämiseen liittyy korkeaa rakentamista olennaisempina asioina keskustan asukasluku, palvelut ja saavutettavuus. 

Oulussa on juuri käyty laaja keskustelu pienten koulujen kohtalosta. Yksittäisten koulujen lakkauttamisella on mitätön vaikutus kunnan budjettiin, mutta suuri vaikutus alueen elinvoimaan ja ihmisten hyvinvointiin. Laskelmissa tulisi tehdä myös vaikutusten arviointi, joka on tähän mennessä jäänyt olemattomaksi.

Tasapainottamisessa on myös muita keinoja, kuin menojen karsiminen ja verojen kiristäminen. Oulussa esimerkiksi tuloja voidaan kasvattaa sujuvoittamalla ja nopeuttamalla rakentamisen ja maankäytön palveluita. Samalla Oulussa kuitenkin kaivataan rakenteellisia uudistuksia, joita ei ole tehty kuntaliitoksen jälkeen.

Asunnottomuuden näkökulmasta Oulussa on hyvä asuntotilanne, eikä asunnon saaminen jää kiinni siitä, etteikö asuntoja olisi tarjolla. Oulussa asunnottomuuden vähentämiseen vaikuttaa paljon se, minkälaisia tukipalveluita asumiseen on saatavilla. Sosiaalisesti tuettua asumista tulisi ripotella ympäri Oulua, ei keskittää vain muutamiin paikkoihin - tällä hetkellä tilanne on Oulussa sen osalta aika hyvä. Pitkän tähtäimen tavoitteeni on saada Ouluun nuorille asunnottomille oma palvelukeskus, josta olisi paremmat mahdollisuudet päästä kuiville ja takaisin omaan asuntoon. 

Oulussa on käytössä maksuton ehkäisy alle 20-vuotiaille, mutta aborttitilastoihin peilaten ikärajaa tulisi nostaa 25 ikävuoteen. Tällä saataisiin vähennettyä aborttien määrää ja sen myötä mm. mielenterveysongelmia. Matalan kynnyksen seksuaali- ja ihmissuhdeneuvonnan tulee olla helposti saatavilla.

Kasvisruokia vaivaa usein se, että ne ovat ravinneköyhiä ja pahan makuisia. Eihän kukaan halua syödä ruokaa, joka ei maistu eikä täytä. Kasvisruuissa pitää siksi panostaa valikoiman lisäksi laatuun. Kaikissa ruuissa tulee käyttää mahdollisimman paljon kotimaisia raaka-aineita. Suomalaisilla on paljon ennakkoluuloja kasvisruokaa kohtaan, ja niitä voidaan vähentää ottamalla monipuolinen kasvisruoka osaksi koulujen ja päiväkotien ruokalistaa.

Joukkoliikenteeseen, pyöräilyyn ja kävelyyn panostaminen on tärkeää hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamisessa. Nämä laitetaan kuitenkin jatkuvasti vastakkain autoilun päästövähennysten kanssa. Autoilu tulee olemaan laajassa Oulussa välttämätön kulkumuoto myös tulevaisuudessa, minkä vuoksi autoilua ei voida jättää vähäpäästöisen liikkumisen ulkopuolelle. Autoilun päästöjen vähentämisen keinoja ovat mm. erilaiset muuntotuet (esim. kaasu ja etanoli), autojen verotus, biodieselin verokannusteet ja maankäytön keinot kuten täydennysrakentaminen.

Uusien rakennusten yhteydessä pitää aina varmistaa, että kävelymatkan päässä on metsä, puisto tai muu paikka luonnossa oleskeluun. Nuorilla ei useinkaan ole mahdollisuutta autokyytiin, joten luonnon tulee löytyä läheltä. Jotkut pitävät puistoista ja piknikeistä, kun taas osa kaipaa luonnon helmaan esimerkiksi maastopyöräilyn muodossa. Jokaisella pitäisi olla mahdollisuus oman kodin yhteydessä olevaan yhteispihaan, jolle voi mennä ilman asiaa. 

Oulun kaupunkia tulee kehittää tasapuolisesti. Oulussa on panostettu kuluvalla valtuustokaudella uusiin, kasvaviin omakotitaloalueisiin kuten Ritaharjuun ja Hiukkavaaraan sekä myös Oulun keskustaan. Oulun yhdyskunta- ja ympäristöpalveluissa on rajalliset resurssit, eikä kaikkea voida ottaa toteutukseen yhtä aikaa - kukin vuorollansa. Keskustaa tuleekin kehittää maakunnan ja koko Pohjois-Suomen keskukselle sopivalla tavalla.

Kirjastot ovat tärkeitä ja niitä tarvitaan edelleen. Ne ovat aineistojen lainauspaikkojen lisäksi myös kohtaamis- ja tapahtumapaikkoja sekä nykyään myös erilaisten käyttötavaroiden lainauspisteitä. Esimerkiksi Oulun pääkirjaston kirjojen lainausmäärät ja myös lainaajien määrät ovat 15 vuodessa kasvaneet. Kirjastojen käyttöä voidaan kehittää esimerkiksi omatoimipalveluiden avulla.

Oulun suurimmat haasteet yritysten houkuttelemiseksi liittyvät tonttien saatavuuteen ja yrityspalveluiden toimivuuteen. Yrityksiä tarvitaan lisää, koska ne ja niiden luomat työpaikat luovat pohjan oululaisten palveluille ja hyvinvoinnille. Yrityksille tarvitaan sujuva yhden luukun palvelu. 

Väliaikaisten terassien ja tapahtumien järjestämisen tulisi olla Oulussa helpompaa, kevyempää ja halvempaa. Muissa Suomen suurissa kaupungeissa on paljon helpompaa hankkia luvat väliaikaiseen kesäterassiin, -kahvilaan tai -baariin. 

VAALIKONEVASTAUKSET

UUSIMMAT KIRJOITUKSET

UUSIMMAT VIDEOT