Photo by Arpad Gabor on Unsplash

Tu­lo-on­gel­ma kuriin kaa­voit­ta­mal­la – Oulussa on useita ase­ma­kaa­vo­ja, jotka ovat vii­py­neet val­mis­te­lus­sa jopa vuo­si­kym­me­niä

Oulun kaupungin talous on huonossa jamassa, se tiedetään. Menot ovat kohtuulliset, mutta tuloja on vuosi toisensa jälkeen liian vähän. Tarkemmin sanottuna veronmaksajia on liian vähän: niin ihmisiä kuin yrityksiäkin. Vetovoima, pitovoima, veroprosentti, palvelut, hintataso – kaikki nämä vaikuttavat siihen, minkälaisia palveluita Oululla on varaa tarjota lähitulevaisuudessa.

Oulun pitkän aikavälin kasvuennuste ei näytä ruusuiselta. Joudumme todella tekemään töitä sen eteen, että kaupunki on houkutteleva vaihtoehto asuinpaikaksi ja yrityksen perustamiseen. Kaikista tärkein asia Oulun houkuttelevuuden lisäämiseksi ovat peruspalvelut. Se tarkoittaa, että liikenne pelaa, lääkäriin pääsee, koulussa opitaan ja että kaavoitus on sujuvaa.

Oulussa on useita asemakaavoja, jotka ovat viipyneet valmistelussa jopa vuosikymmeniä (Kaleva 24.11.2020). Käytännössä se tarkoittaa, että alueen kehittyminen on jäissä ja alueen elinvoima hiipuu. Samalla useat yrittäjät eivät saa apua yritystonttien hankintaan, ja päätyvät perustamaan yrityksensä muualle. Myös kaavoitus on kunnan palvelua, jonka ongelmat heijastuvat suoraan Oulun kaupungin tuloihin.

Kaavoituksen resurssipula riepottelee palvelun tarpeessa olevia. Missä viipyy korjausliike? Panostukset kaavoituksen resursseihin ja yhteistyön kehittämiseen yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden ja esimerkiksi Business Oulun tai sivistys- ja kulttuuripalveluiden välillä maksaisivat itsensä takaisin lisääntyvinä verotuloina ja kaupunkilaisten lisääntyvänä hyvinvointina.

Tuija Patana
arkkitehti, Oulun Keskustan puheenjohtaja

Raimo Hämeenniemi
yhdyskuntalautakunnan jäsen (kesk.)
joukkoliikennejaoston puheenjohtaja

Julkaistu Kalevassa 26.1.2021

Lisää kommentti

Your email address will not be published. Required fields are marked *