kestävä kehitys päätöksenteon ytimeen_blogi

Kestävä kehitys päätöksenteon ytimeen

Julkaistu Kalevassa 2.4.2019

Poliittisen päätöksenteon ytimessä on oltava kestävä kehitys. Siihen kuuluu, että niin ympäristö, ihminen kuin talous otetaan huomioon. Nykyhetken tarpeet tyydytetään viemättä kuitenkaan tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa.

Ilmastonmuutos on jo täällä ja vaikuttaa joka puolella maapalloa. Olemme eläneet jo pitkään yli luonnon kantokyvyn, ja nyt on tekojen aika. Ripeä päästöjen vähentäminen vaatii meiltä uhrauksia tulevien sukupolvien hyväksi. Voimme muuttaa tapojamme ja siten vaatia samaa maailmanlaajuisesti. Samalla tilanne tarjoaa valtavasti mahdollisuuksia yritystoiminnalle ja yhteisöllisyydelle. Suomalainen teknologia ja osaaminen voivat olla avainasemassa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.

Uhrauksia vaaditaan kaikilta, mutta keneltäkään ei voida vaatia kohtuuttomia tai ottaa enempää kuin on inhimillistä. Keskustan aatteellisen pohjan isää Santeri Alkiota mukaillen ihmisyyden on oltava kaiken yhteiskunnallisen kehityksen ytimessä. Uskon ihmisen hyvyyteen ja siihen, että me suomalaiset kannamme oman kortemme kekoon vastuuntuntoisesti ja johdamme esimerkin avulla globaalia työtä paremman tulevaisuuden eteen.

Talouden pitää palvella kokonaisuutta ja huolehtia ympäristön ja ihmisen edusta eikä viedä maailmaa väärään suuntaan. Päätöksenteon on oltava taloudellisesti kestävää. Emme voi loputtomasti elää velaksi. Ihmisen toiminnan taloudellisesta kestävyydestä huolehtimalla emme muodosta tuleville sukupolville mahdotonta taakkaa kannettavaksi.

Pidetään yhdessä huolta siitä, ettei päätöksenteossa jää jatkossa mikään kestävän kehityksen osa-alue toisen jalkoihin. Haluan osaltani olla varmistamassa tämän toteutumista eduskunnassa tulevalla kaudella.

Tuija Patana
kansanedustajaehdokas (kesk.)
Oulun Keskustanuorten puheenjohtaja
arkkitehti

Lisää kommentti

Your email address will not be published. Required fields are marked *