Photo by Todd Diemer on Unsplash

Kivijalkana kestävä kehitys

Eilisen Kalevassa mainittiin erinomainen kestävän kehityksen määritelmä vuodelta 1987:

“Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa.”

Keskustalle ja myös minulle niin tärkeä ylisukupolvisuuden arvo kiteytyy tuohon samaan määritelmään. Kestävä kehitys ja ylisukupolvisuus merkitsevät minulle vastuuta tulevaisuudesta, hyvinvoinnista, lapsista, ympäristöstä ja tulevista sukupolvista. Kestävä kehitys ja ylisukupolvisuus on minun tärkein teemani eduskuntavaaleissa ja päätöksenteossa. Mitä se sitten käytännössä tarkoittaa?

Hälyttävät tiedot ilmaston ja ympäristön tilasta on otettava vakavasti. Päästöjä on vähennettävä nopeasti, jotta emme vähennä tulevien sukupolvien mahdollisuuksia. Siksi meidän on oltava avoimia keinojen suhteen, joilla tavoitteisiin päästään – vaikka se tarkoittaisi muutoksia jokapäiväiseen elämään, liikkumisen ja rakentamisen tapoihin tai lautasen sisältöön. Joudumme myös määrittelemään uudestaan, mikä on välttämätöntä tai riittävää.

Seppo Kääriäinen on sanonut viisaasti: “Keskustapuolue on olemassa vain sitä varten, että ihmiskunta pelastetaan.“ Minun mielestäni tämän totuuden kivijalka on ilmastosta ja ympäristöstä huolehtimisessa. Ihmiskuntamme tulevaisuus on kiinni siitä, miten hyvin pidämme päästötavoitteistamme kiinni ja miten hyvin näytämme myös muille valtioille esimerkkiä.

Ilmastonmuutoksen torjumiseen on tähän mennessä liitetty paljon luopumista, rajoituksia ja kieltoja. Päättäjinä meidän on kuitenkin muistettava, että niissäkin on kysymys ihmisten arjesta ja elämää helpottavista ratkaisuista. Esimerkiksi polttomoottoriautojen käytön kieltäminen tiukalla aikataululla olisi vastuutonta. Ilmastokysymyksistä keskusteltaessa emme voi sivuuttaa päätösten vaikutuksia tavallisten ihmisten arkeen, elinkeinoihin ja liikkumiseen.

Rajoituksia varmasti tarvitaan, mutta niiden sijaan aion keskittyä siihen, mitä me voimme tehdä. Voimme parantaa vähävaraisten asemaa ja taloudellista tilannetta, jotta yhä useammalla olisi todellinen vaihtoehto tehdä ilmastoystävällisiä valintoja. Voimme keskittyä uuden teknologian kehittämiseen ja rahoittamiseen, jotta meillä olisi enemmän vaihtoehtoja polttoaineeksi ja energiantuotantoon. Voimme helpottaa puurakentamista tulevalla hallituskaudella maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksessa, jotta hiilinielujen määrää saadaan lisättyä. Voimme järjestellä kotimaiset ja lähellä tuotetut ruuat kaupassa samaan hyllyyn, jotta lähiruoan valitseminen olisi helpompaa.

2 Responses

Lisää kommentti

Your email address will not be published. Required fields are marked *