Photo by Ant Rozetsky on Unsplash

Vähäpäästöiseen bussiliikenteeseen

Julkaistu Kalevassa 27.2.2019

Oulun bussiliikenteen kilpailutus on käynnistynyt jälleen. Oulu on asettanut hienoja ilmastotavoitteita, joihin myös bussiliikenteen tavoitteilla voidaan vaikuttaa. Tärkein tavoite on asetettu vuoteen 2040, jolloin Oulu on hiilineutraali kunta. Joukkoliikenteeseen on asetettu tavoitteeksi, että 15% Oulussa liikennöivistä busseista olisi sähköbusseja vuoteen 2030 mennessä. Nykyinen liikenteessä oleva kalusto vaatii joka tapauksessa päivitystä, sillä se ei täytä kilpailutuksessa vaadittavaa EURO 6-päästöluokitusta.

Joukkoliikenteen täyssähköistäminen on tällä hetkellä kallista. Varsinaisten bussien hankkimisen lisäksi olisi rakennettava useita latauspisteitä. Näiden kustannusten loppusumma lankeaisi liikennöitsijän maksettavaksi nyt, kun sähkökäyttöisten ajoneuvojen hinta laskee koko ajan. Järkevää olisi pilotoida täyssähköbusseja esimerkiksi lyhytlinjaisten Citybussien osalta, kun niiden kilpailutus on ajankohtaista vuonna 2022. Myös kaasukäyttöisten bussien edellyttäminen on kohtuuton menoerä liikennöitsijälle.

Oulussa on panostettu juuri päästöttömään joukkoliikenteeseen kaupunkipyöräjärjestelmän muodossa yli 6 miljoonaa seuraavan kymmenen vuoden aikana. Tämä panostus on pyöräilykaupungin imagolle ja matkaketjujen sujuvuudelle enemmän kuin tervetullut.  

Joukkoliikenteen päästöjen vähentäminen on ulotettava myös bussiliikenteeseen, mutta millä hinnalla? Raskaisiin kalusto- ja infrahankkeisiin ei ole varaa, vaan päästötavoitteet on saavutettava portaittain ja ainakin osittain nykyisen infrastruktuurin varassa.  Miksi päästöjen vähentämiseen bussiliikenteessä ei ole siis otettu todelliseksi vaihtoehdoksi edullisempia keinoja, kun niitä kuitenkin on? Oululainen Proventia kehittää ja valmistaa jälkiasennettavia pakokaasun puhdistimia, joilla nykyiset joukkoliikenteessä kulkevat bussit saataisiin päivitettyä päästöiltään vaadittuun EURO 6-luokkaan. Otetaan oululainen teknologia hyötykäyttöön, pienennetään päästöjä ja säästetään julkista rahaa.

Tuija Patana
Oulun Keskustanuorten puheenjohtaja
kansanedustajaehdokas (kesk.)
arkkitehti

Lisää kommentti

Your email address will not be published. Required fields are marked *